Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

3 lipca 2008, 22:00

O wpływie jaki ochrona klimatu wywiera na gospodarkę dyskutowano podczas pierwszej konferencji z cyklu „Ekologiczne wyzwania dla gospodarki”, która odbyła się dnia 4 lipca br. w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Konferencję „Ochrona klimatu: hamulec czy bodziec dla gospodarki” zorganizował poseł Bogusław Sonik oraz Szef Zespołu Doradców Strategicznych Premiera Michał Boni.

Podczas pierwszej sesji poseł Bogusław Sonik przedstawił wdrażanie wymogów ekologicznych w Unii Europejskiej, Janusz Kahl, Konsul Honorowy Królestwa Danii i Szwecji, omówił działania na rzecz ochrony klimatu podejmowane przez rząd duński, a Wojciech Jaworski, Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami od Emisji zaprezentował Pakiet Energetyczny. W czasie drugiej sesji głos zabrali: Aleksandra Malarz, Dyrektor Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Ministerstwie Środowiska, Marta Busz, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa, Michał Wilczyński, ekspert z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych oraz Marek Przeor, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w Komisji Euopejskiej.

Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Wśród gości znaleźli się Zbigniew Lewicki, zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Marian Augustyn, prezes Elektrociepłowni Kraków.

Konferencję zakończyła wizyta studyjna w Elektrociepłowni Kraków.