Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

29 marca 2011, 22:00

1300878986

W dniu dzisiejszym w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbędzie się Konferencja na temat składowania i zarządzania odpadami niebezpiecznymi w Unii Europejskiej. Spotkanie poprowadzi poseł Bogusław Sonik, wiceprzewodniczący parlamentarnej Komisji ds. ochrony środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności.

Wśród prelegentów konferencji wystąpią między innymi przedstawiciele ministerstw środowiska Polski i Węgier, oraz firm zajmujących się składowaniem i zarządzaniem odpadami niebezpiecznymi. Spotkanie ma na celu stworzenie forum wymiany informacji i doświadczeń zarówno osób odpowiedzialnych za tworzenie prawa w tym zakresie, jak i praktyków na co dzień zajmujących się zarządzaniem odpadami niebezpiecznymi. Zaproszeni goście postarają się odpowiedzieć na pytania o przyszłość zarządzania odpadami, a także o znaczenie i efektywność prawodawstwa UE w tym zakresie.