Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1288001351

Z udziałem posła Bogusława Sonika

25. października 2010

Bogusław Sonik, jako jedyny polski poseł bierze udział w Konferencji Stron Konwencji o Różnorodności Biologicznej COP10 w Nagoya.

Szczyt COP10 jest największą konferencją na temat bioróżnorodności. W tym roku uczestniczy w nim rekordowa liczba ponad 15 tys. uczestników.

Poseł Sonik, jako uczestnik delegacji Komisji ENVI weźmie udział w posiedzeniu wysokiego szczebla, na którym, w obecności 130 ministrów środowiska z całego świata, zaprezentowany zostanie nowo wynegocjowany plan strategii dla bioróżnorodności do 2020 roku.

Reprezentanci 193 państw, sygnatariuszy Konwencji i negocjatorzy z całego świata w ciągu tygodnia intensywnych negocjacji muszą wypracować nową globalną strategię i instrumenty ochrony różnorodności biologicznej na lata 2011- 2020 z wizją na rok 2050.

Minister Środowiska Japonii, który na czas obrad będzie pełnił funkcję prezydenta COP10, zapowiedział, że dyskusje skupią się na kluczowych zagadnieniach, czyli: nowym celu dla bioróżnorodności i przyjęciu protokołu w sprawie dostępu i podziału korzyści z wykorzystania zasobów genetycznych.

„Konieczne jest żeby UE przedstawiła spójne stanowisko odnośnie strategii w kwestii bioróżnorodności po roku 2020. Dotyczy to zarówno polityki finansowej jak i wspólnej zgody miedzy państwami unijnymi odnośnie aspektów, które w przyszłości miałyby być implementowane do prawa krajowego państw członkowskich”- powiedział Sonik.

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło rok 2010 rokiem różnorodności biologicznej. Decyzja ta nie jest przypadkowa. W ciągu ostatnich 50 lat ludzkość zmieniła ekosystemy szybciej niż kiedykolwiek w historii. W tym kontekście Konferencja COP10 wspiera tegoroczną ogólnoświatową kampanię mającą na celu podniesienie świadomości społecznej na temat bioróżnorodności. Obchody te są okazją nie tylko do świętowania, ale też wyzwaniem dla uczestników Konferencji Stron, aby wypracować nowy Plan Strategiczny Konwencji i podjąć natychmiastowe działania na rzecz zachowania środowiska przyrodniczego naszej planety. To przecież człowiek jest głównym sprawcą zachodzących w przyrodzie zmian.

Większość powierzchni Ziemi jest przekształcona w celu zaspokojenia wciąż rosnących potrzeb ludzkości: produkcji żywności, energii, rozrastania się miast, rozwoju transportu czy turystyki. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców i coraz wyższym poziomem konsumpcji w jednych częściach świata oraz rosnącym ubóstwem w innych, różnorodność biologiczna zmniejsza się w zastraszającym tempie. Nie każdy musi być ekspertem i znać się na ekologii, ale każdy powinien być świadomy, że potencjał środowiska przyrodniczego nie jest nieskończony. Dalszy rozwój gospodarczy jest uzależniony od zachowania różnorodności biologicznej.

Poseł Sonik, jako uczestnik delegacji Komisji ENVI weźmie udział w posiedzeniu wysokiego szczebla, na którym, w obecności 130 ministrów środowiska z całego świata, zaprezentowany zostanie nowy wynegocjowany plan strategii dla bioróżnorodności do roku 2020. Jak będzie wyglądała przyszłość ekosystemów dowiemy się już w przyszłym tygodniu.