Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1 grudnia 2008, 23:00

1228209858

Poseł Bogusław Sonik weźmie udział w odbywającej się w dniach 1-12 grudnia br. w Poznaniu Konferencji COP 14 „XIV Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto.
Konferencja to najbardziej prestiżowe, skupiające uwagę całego świata forum dyskusji politycznej na tematy związane z ochroną klimatu.