Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

26 kwietnia 2008, 22:00

1209391617

Możliwości pozyskiwania funduszy unijnych poświęcona była zorganizowana przez Zarząd Regionu Małopolskiego Platformy Obywatelskiej RP konferencja połączona z piknikiem, która odbyła się w niedzielę 27 kwietnia w Folwarku Zalesie (gmina Wieliczka).

W konferencji odbywającej się pod hasłem „Fundusze europejskie szansą rozwoju Małopolski” wzięli udział m. in. były Premier RP Prof. Jerzy Buzek, Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich, Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela, Członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego Marek Sowa i Leszek Zegzda oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik.

Wystąpienie posła Bogusława Sonika, wygłoszone podczas pierwszej sesji zatytułowanej „Nasza obecność w Europie”, dotyczyło priorytetów działalności Unii Europejskiej.