Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1316521683

20. września 2011

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbędzie się dzisiaj pierwsza  parlamentarna debata ekspercka poświęcona wydobyciu gazu łupkowego. Debata została zorganizowana przez klub PO-PSL.

Poseł Bogusław Sonik, jako wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności  poprowadzi panel poświęcony środowiskowym i geologicznym problemom związanym z wydobyciem gazu łupkowego, które budzą liczne kontrowersje zarówno wśród polityków jak i ludzi nauki. W dyskusji głos zabiorą eksperci m.in. Brian Horsfield (Gas Shales In Europe, GASH) oraz Saya Kitasei (Worldwatch Institute).