Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W dniach 21-22 marca 2014 Poseł Bogusław Sonik zaprasza na konferencję „Le quatrieme partage de la Pologne” – „Czwarty rozbiór Polski  sierpień  – wrzesień 1939, 75 rocznica  tragedii” organizowaną przez Académie Royale de Belgique pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli.

Konferencja była planowana już od dwóch lat, jednakże obecne wydarzenia na Ukrainie nadały jej nadzwyczajnej aktualności i nowe, dodatkowe znaczenie.

W programie konferencji przewidziano wykłady nt. uwarunkowań globalno – politycznych związanych z podpisaniem układu niemiecko -rosyjskiego, przyjęcie wydane przez Ambasadora RP,
a także projekcja filmu Katyń Andrzeja Wajdy. Wśród prelegentów znajdują się m. in. Adam Rotfeld i Adam Michnik.

Poseł Bogusław Sonik jest współinicjatorem konferencji. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem boguslaw.sonik@europarl.europa.eu. Konferencja będzie prowadzona w języku francuskim.

https://web.archive.org/web/20190602055334/https://www.boguslawsonik.pl/system/files/1809/original/Le%20Quatri%C3%A8me%20partage%20de%20la%20Pologne.pdf?1394796745