Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

19 września 2006, 22:00 W dniach 18.09 – 22.09. poseł Bogusław Sonik wraz z eurodeputowanymi z Podkomisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego będzie badać stan poszanowania praw człowieka i obywatela w Turcji. Podczas tygodniowej wizyty deputowani odwiedzą Ankarę, gdzie spotkają się z przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem m.in. Human Rights Association of Turkey. Prowadzone będą również rozmowy z Ministrem Spraw Zagranicznych oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych. Kolejnym punktem wyjazdu będzie wizyta w Hakkari – mieście i prowincji, graniczącej z Irakiem i Iranem. Europosłowie ponownie spotkają się z tureckimi organizacjami pozarządowymi, jednak tym razem poruszane tematy w dyskusji dotyczyć będą kwestii emigracji. Liczba muzułmanów, którzy decydują się na zamieszkanie w Europie wciąż wzrasta. Niezmiernie ważna jest rola Unii Europejskiej jako stabilizatora oraz kontrolera tej sytuacji. Deputowani będą również debatować z tureckimi politykami ds. Unii Europejskiej o perspektywach i zagrożeniach wynikających z chęci przystąpienia Turcji do Wspólnoty. Podczas zaplanowanej wizyty w Stambule, Europosłowie wraz z tureckimi dziennikarzami, redaktorami oraz pisarzami rozmawiać będą na temat wolności słowa w Turcji oraz jej zagrożeń. Ostatnim i jednym z najważniejszych spraw jest spotkanie z nie-muzułmańskimi mniejszościami oraz określenie ich sytuacji. W obliczu narastającej fali krytyki, która płynie pod adresem Ojca Świętego – Benedykta XVI ze strona świata islamskiego, niezmiernie ważny jest dialog ekumeniczny oraz wzajemna akceptacja ze względu na odmienność kulturową oraz religijną.