Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

23 listopada 2006, 23:00 Ryszarda Terleckiego znam jako człowieka rzetelnego, stanowczego i kompetentnego. Pamiętam go z czasów, gdy razem działaliśmy w przedsierpniowej opozycji, co wymagało odwagi i determinacji. Zwłaszcza, że zaangażowanie społeczne Terlecki łączył z konsekwentnym zdobywaniem stopni naukowych. Po odzyskaniu wolności Ryszard Terlecki tworzył w Krakowie wolną prasę. Był też jednym z twórców i organizatorów Instytutu Pamięci Narodowej. Jako dyrektor krakowskiego oddziału IPN kierował licznym zespołem pracowników. Terlecki angażował się też w działalność samorządową, był wielokrotnie wybierany radnym Miasta Krakowa. Na tym polu aktywność prof. Terleckiego została bardzo wysoko oceniona przez prezydenta Krakowa, prof. Gołasia. Kandydaturę prof. Terleckiego popierają osoby należące do rozmaitych środowisk i ugrupowań politycznych. Terleckiego poparli też znani samorządowcy: dwaj byli prezydenci Krakowa – Józef Lassota oraz prof. Gołaś -a także Rafał Dutkiewicz – wybrany w ubiegłym tygodniu 85. procentami głosów prezydent Wrocławia. Świadczy to o wysokiej jakości proponowanego przez Terleckiego programu dla miasta i umiejętności zjednywania ludzi do realizacji planu rozwoju Krakowa. Sądzę, że Ryszard Terlecki posiada zarówno doświadczenie samorządowe jak też cechy charakteru, które pozwolą mu z powodzeniem pełnić zaszczytną funkcję Prezydenta Miasta Krakowa. Dlatego będę głosował na profesora Terleckiego. Bogusław Sonik Poseł do Parlamentu Europejskiego