Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

6-letni okres przejściowy na wprowadzenie zakazu dla mentoli, brak zakazu dla slimów. Ambasadorowie państw członkowskich przyjęli wczoraj kompromis zawarty przez litewską prezydencję, Parlament Europejski i Komisję w sprawie dyrektywy tytoniowej.

Europosłowie chcieli, aby okres przejściowy dla mentoli był ośmioletni, państwa członkowskie- trzyletni. Ostatecznie uzgodniono, że zakaz zostanie wprowadzony sześć lat po wejściu w życie dyrektywy tytoniowej. Popularne slimy pozostają na rynku. Jeśli zaś chodzi o papierosy elektroniczne, to wbrew propozycji państw członkowskich – ich sprzedaż nie będzie ograniczona tylko do aptek.

 Ponadto -zgodnie z porozumieniem – ostrzeżenia zdrowotne mają zajmować 65% powierzchni opakowań papierosów, a ich składniki mają być bardziej dokładnie opisywane.

 Polska, która jest kluczowym producentem tytoniu w Europie, była jedynym krajem przeciwnym zawartemu kompromisowi.

 Projekt dyrektywy tytoniowej musi być jeszcze oficjalnie przyjęty przez ministrów państw członkowskich oraz cały Parlament Europejski na sesji plenarnej.