Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Pragnę poinformować, że w Sejmie RP VIII kadencji jestem:
– wiceprzewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa;
– członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Powiązane tematy