Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W dzisiejszym głosowaniu posłowie z komisji środowiska i ochrony zdrowia opowiedzieli się za stworzeniem tzw. pozytywnej  listy  substancji, które mogłyby być dodawanie do papierosów.  Nie ma bezpośrednio zapisu o zakazie papierosów mentolowych. Za stworzenie takiej listy odpowiedzialna byłby Komisja Europejska i eksperci. Posłom  z tej komisji zależy głównie, aby papierosy smakowały i wyglądały jak papierosy. Stąd też silny opór wobec  papierosów cienkich typu slim – komentuje wynik głosowania poseł Bogusław Sonik.

– Korzystny z punku widzenia obrony polskiego interesu, jest fakt że udało się przekonać wszystkie frakcje polityczne aby mandat negocjacyjny  głosowany był na posiedzeniu planarnym.  Oznacza to, że ostateczny  wynik głosownia będzie bardziej reprezentatywny i będzie odzwierciedlał stanowisko całego  PE. Będzie więc jeszcze szansa wprowadzenia poprawek odnośnie slimów  i mentolu. Opinie płynące z  pozostałych komisji są dowodem na to jak bardzo PE jest podzielony w tej kwestii – dodał poseł Bogusław Sonik.

Komisja środowiska i zdrowia publicznego przyjęła następujące zapisy:

Złożonych zostało ponad  1300 poprawek, z czego głosowano 65 poprawek kompromisowych.  Sama lista do glosowania miała 180 stron.  Ostateczny wynik głosowania: 51 za, 12 przeciw przy 8 głosach wstrzymujących się.

Więcej o dyrektywie tytoniowej znajdą Państwo tutaj.