Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

16 marca 2006, 23:00

Organizacja Narodów Zjednoczonych została powołana do życia, by wspierać pokój, światowy dobrobyt i przestrzeganie praw człowieka. Wywiązywanie się ONZ z dwóch pierwszych celów nie budzi kontrowersji. Zgoła inaczej wygląda sytuacja w odniesieniu do ostatniego zadania.

Komisja Praw Człowieka jest coraz częściej krytykowana za brak skuteczności w wywiązywaniu się ze swojej statutowej działalności.W dniu wczorajszym (tj. 15.03.2006r) Parlament Europejski debatował nad możliwościami wyjścia z kryzysu, w jakim znalazła się Komisja. Zdaniem Posła Bogusława Sonika przyczyn kryzysu należy doszukiwać się w tym, że w pracach komisji uczestniczą kraje, które same łamią prawa człowieka.

Poseł Sonik postulował przekształcenie Komisji w „Radę Praw Człowieka”, zmniejszenie jej liczebności i zmianę trybu powoływania jej członków.