Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

18 stycznia 2011, 23:00

1295444801

Jeszcze przed wakacjami Komisja Europejska zaproponuje modyfikację szlaków transportowych TEN-T w Unii Europejskiej.

Posłowie Róża Thun i Bogusław Sonik wystosowali w tej sprawie list do komisarza ds. transportu Siim’a Kallas’a, który spotkał się wczoraj z eurodeputowanymi w Strasburgu.

Polski rząd zgłosił już swoje propozycje do rewizji sieci szlaków transportowych. Wśród nich znajduje się 140 kilometrowy odcinek kolejowy pomiędzy granicą polsko-słowacką, Piekiełkiem i Krakowem. Jest to brakujący odcinek najkrótszego połączenia kolejowego pomiędzy Morzem Czarnym a Bałtykiem.

Chciałam żeby komisarz Kallas zobaczył, że to nie jest tylko sprawa polska, ale interes całego regionu. Dlatego wspólnie z Bogusławem Sonikiem poprosiliśmy posłów z Rumunii, Słowacji, Węgier i Polski o podpisanie razem z nami listu do komisarza – mówi Róża Thun.

– Istotne jest, że połączenie biegnące przez Kraków będzie najkrótszą drogą łączącą  południową Polskę z portami Morza Czarnego. Umożliwi to nie tylko wykorzystanie potencjału społeczno-ekonomicznego regionu, lecz także usprawni ruch towarowy między Polską, Rumunią, Słowacją i Węgrami. Fakt ten ma podstawowe znaczenie dla niskowęglowego rozwoju gospodarczego państw UE z regionu Europy Środkowo-Wschodniej – podkreśla Bogusław Sonik.

Wczoraj na spotkaniu w Parlamencie Europejskim w Brukseli komisarz otrzymał list podpisany przez 56 posłów, w którym poproszony został o dodanie linii kolejowej Kraków – Piekiełko – granica polsko-słowacka do sieci TEN-T. W przyszłym tygodniu władze Małopolski będą o tym rozmawiać z Komisją Europejską