Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1299674547

„Mapa drogowa 2050”

8. marca 2011

Komisja Europejska przyjęła ścieżkę obniżania unijnych emisji CO2 o 80% w 2050 r.

W dokumencie, zatytułowanym „Mapa drogowa 2050” Komisja potwierdziła cel redukcji emisji do 2020 roku o 20%., zaznaczając, że ilość ta może się zwiększyć do 25%, jeśli kraje poprawią wydajność energetyczną i zwiększą udział energii odnawialnej.