Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

13 grudnia 2010, 23:00

1292406790

Komisja Europejska zgodziła się na wsparcie zabytkowych kopalni soli w Wieliczce i Bochni sumą z polskiego budżetu, wynoszącą 240 mln euro.

„Wieliczka jest od 1978 r. wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Decyzja Komisji Europejskiej jest wyrazem uznania dla Polski za ochronę tego dziedzictwa” – komentuje poseł Bogusław Sonik.

Decyzja Komisji dotyczy środków już przyznanych, a także zaplanowanych na lata 2004-13. Fundusze te zostaną przeznaczone na ochronę i prace zabezpieczające, co ma bardzo duże znaczenie z uwagi na fakt, że przychody z działalności turystycznej nie wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania zabytkowych kopalni.

Komisja Europejska uznała pomoc finansową dla kopalni za zgodną z rygorystycznymi unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa, ponieważ wsparcie przyczyni się do zachowania narodowego dziedzictwa kulturowego i nie wpłynie negatywnie na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE. Złoża soli kamiennej nie są już komercyjnie eksploatowane w żadnej z dwóch kopalni.

Kopalnie w Wieliczce i Bochni działały od XIII w. Po zakończeniu wydobycia części obu zakładów dostosowano do potrzeb zwiedzających. Wieliczka została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

„Większość środków, które Wieliczka dostaje jest bezpośrednio przeznaczonych na ochronę kopalni przed zalaniem przez wody podziemne. To jest jedyny obiekt górniczy na świecie czynny bez przerwy od średniowiecza, zasługuje na wsparcie” – podkreśla poseł Bogusław Sonik.