Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

16 kwietnia 2014 r. Parlament Europejski przyjął sprawozdanie dot. redukcji zużycia toreb plastikowych, którego celem jest aktywna ochrona środowiska.

Europejskie cele redukcji zużycia lekkich toreb plastikowych na zakupy to ograniczenie zużycia o min. 50% w ciągu 3 lat, a o 80% w ciągu 5 lat. Metodą do zmniejszenia zużycia toreb plastikowych jest wprowadzenie odpłatności. Państwa członkowskie, które już takie przepisy przyjęły odnotowały znaczny spadek zużycia toreb plastikowych. Wyjątkiem od ograniczeń będą torby plastikowe niezbędne do zachowania higieny żywności, zwłaszcza przy zakupie produktów spożywczych nieopakowanych, gotowych lub mokrych jak mięso i ryby. Konwencjonalne torby będą zastępowane biodegradowalnymi, a ich promocja musi łączyć się z promocją systemu selektywnego zbierania bioodpadów. Celem ograniczeń będzie również wyeliminowanie oksy-biodegradowalnych tworzyw sztucznych, które nie ulegają całkowitemu rozkładowi, ale rozpadają się na niewidoczne elementy. Przy produkcji toreb zakazane zostaną również wszelkie substancje szkodliwe m.in. rakotwórcze.

Celem wprowadzanych przepisów jest zmiana mentalności, która leży u podstaw nadmiernego zużycia toreb plastikowych oraz wykazanie szkodliwości takiego nieracjonalnego zużycia plastiku. Negatywne skutki dla środowiska są znaczne, gdyż tylko 6,6% toreb ulega recyklingowi. Torby, które są wyrzucane trafiają na wysypiska, gdzie mogą pozostawać przez setki lat stopniowo ulegając rozpadowi, a później przenosząc się nie tylko w obrębie państwa, ale i pomiędzy granicami państw i wód. Nadmierne zużycie toreb plastikowych jest szkodliwe dla ryb, ssaków morskich i ptaków, u których coraz częściej wykrywa się cząstki odpadów.