Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Szacuje się , że każdego roku około miliona osób wysyłanych jest do pracy poza granice swojego kraju. Delegowanie pracowników może być doskonałym narzędziem uzupełniania tymczasowych braków kadrowych w ważniejszych sektorach w całej Europie, niestety obowiązujące przepisy nie gwarantują dostatecznej ochrony samym zainteresowanym. To może się jednak zmienić dzięki dzisiejszej decyzji komisji ds. zatrudnienia (EMPL).

Wysyłanie pracowników za granicę często wykorzystywane jest przez firmy do obchodzenia przepisów prawa pracy. Zapobiec temu mają nowe regulacje, określające między innymi limit czasowy rzeczywistej delegacji oraz propozycja stworzenia listy kontrolnej. Posłowie do Parlamentu  Europejskiego chcą także poprawić sposób informowania zainteresowanych pracą delegowaną, o nadanych im prawach i przywilejach. 

Głosowanie plenarne zaplanowane jest na październik 2013 r.