Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Komisja Ochrony środowiska przegłosowana dzisiaj niekorzystne dla rozwoju sektora wydobycia gazu łupkowego poprawki do dyrektywy ws. oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.

 Objęcie obowiązkiem sporządzenia  pełniej oceny oddziaływania na środowisko fazy poszukiwawczej może poważnie zagrozić lub nawet uniemożliwić wydobycie węglowodorów niekonwencjonalnych w Europie.

Poprawka przeszła glosami grupy socjalistów,  zielonych, ale również i liberałów którzy od miesięcy wyprowadza intensywną kampanię anyłupkową w Brukseli.

Po przegłosowaniu mojego raportu w listopadzie 2012 roku stało się jasne, że nie ma szans w Europie na wprowadzenie moratorium w dosłownym tego słowa znaczeniu. Dlatego w dalszym ciągu są próby praktycznego uniemożliwienia lub doprowadzenia do komercyjnej nieopłacalności wydobycia gazu łupkowego. Nie ma żadnych podstaw aby również fazę rozpoznawcza obejmować takim rygorystycznymi środowiskowymi regułami. Wprowadzenie dodatkowego rozróżniania na odwierty konwencjonalnie i niekonwencjonalne są wprost wymierzone w rozwój tego sektora  w Europie – alarmuje po glosowaniu Sonik.
Głosowanie nad mandatem negocjacyjnym odbędzie się  prawdopodobnie we wrześniu podczas glosowania na sesji planarnej. Sonik zapowiada złożenie poprawek do sprawozdania oraz lobbing na rzecz poparcia i zbudowania większości na plenum.