Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1321446492

16. listopada 2011

Na niecałe dwa tygodnie przed szczytem klimatycznym w Durbanie europarlament zabiega o silną pozycję Unii Europejskiej. W przyjętej dzisiaj rezolucji PE podkreśla znaczenie prawnie wiążącego, międzynarodowego porozumienia klimatycznego zastępującego porozumienie z Kioto. Emisje UE stanowią 11% światowych emisji i dlatego UE sama nie jest w stanie rozwiązać problemu globalnego ocieplenia. Prawdziwym wyzwaniem będzie stworzenie międzynarodowych ram prawnych dla wszystkich państw.

„Konferencja klimatyczna w Durbanie będzie  jednym z najważniejszych  wydarzeń podczas przewodnictwa Polski w Radzie UE. Rolą prezydencji będzie szukanie możliwości porozumienia w coraz trudniejszym procesie negocjacji klimatycznych i stworzenie planu osiągnięcia globalnego prawnie wiążącego porozumienia o ochronie klimatu. Gdyby tylko Europa zobowiązała się do przedłużenia Protokołu, to nie zredukuje to nawet jednej tony CO2. Dlatego, żeby Durban był sukcesem w niedalekiej przyszłości wszystkie największe gospodarki powinny mieć te same prawne zobowiązania klimatyczne” – powiedział Bogusław Sonik, wiceprzewodniczący komisji ochrony środowiska w PE.

Według najnowszych badań „Barkley Earth Surface Temperature” w ciąg ostatnich 50 lat temperatura na świecie wzrosła o blisko 1ºC. Temperatura wyższa o 2 ºC spowoduje katastrofę, począwszy od powodzi aż do suszy. W rezolucji europosłowie podkreślają, że nawet jeśli wzrost temperatury świata nie jest spowodowany aktywnością ludzką, potrzebna jest nowa strategia klimatyczna, która odchodzi o celów emisyjnych, a skupia się na badaniach i na społeczeństwie, które efektywniej korzysta z zasobów.

Źródło: Biuro Prasowe EPL