Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

21 maja w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się debata kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Organizatorami wydarzenia był Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ, Stowarzyszenie Młodzi dla Polski, Koło Naukowe Prawa Unii Europejskiej TBSP UJ oraz
Europejskie Centrum Rozwoju Europa Jutra.

Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej reprezentował europoseł Bogusław Sonik. Gościom zadawano pytania w kilku rundach. Pierwsze padło pytanie dotyczące zakresu kompetencji działań PE. Następnie odpowiadano na wylosowane pytania. Była także okazja do konfrontacji między uczestnikami debaty poperzez możliwość wzajemnego zadawania pytań. Następnie przyszła kolej na pytania od publiczności oraz podsumowanie debaty.

Galeria