Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu

9. września 2010

Bogusław Sonik (PPE):

Pani Przewodnicząca!

Musimy dać wyraz stanowczego sprzeciwu wobec postawy rządu Kenii i zagrozić ograniczeniem polityki wsparcia dla tego kraju. Niedopuszczalne jest, aby prezydent Sudanu al Bashir, na którego Międzynarodowy Trybunał Karny wydał już drugi nakaz aresztowania, w tym za zbrodnie przeciwko ludzkości, za morderstwa, eksterminacje, tortury i zbrodnie wojenne, był zapraszany i podejmowany ze wszystkimi honorami na państwowych uroczystościach. Obowiązkiem Kenii, która ratyfikowała dokument założycielski Międzynarodowego Trybunału Karnego, jest aresztowanie osoby poszukiwanej lub odmówienie wpuszczenia tej osoby na swoje terytorium. Zwracam się więc z tego miejsca z apelem o zmianę postawy oraz respektowanie międzynarodowych zobowiązań. Wzywam wszystkie państwa afrykańskie do podjęcia pełnej odpowiedzialności za zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne, które nie mogą pozostawać bezkarne, a których zbrodniarze powinni stanąć przed trybunałem w Hadze.