Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

8 kwietnia 2009, 22:00

W związku z przypadającym 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Katynia, obchodzonym w rocznicę opublikowania przez Niemcy informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów polskich oficerów, poseł Bogusław Sonik podjął inicjatywę mającą na celu przypomnienie ofiar Katynia na forum europejskim. Do wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego dnia 13 kwietnia zostaną rozesłane – w formie elektronicznej i papierowej – okolicznościowe kartki przypominające o ofiarach zbrodni katyńskiej. Celem inicjatywy jest informowanie i przypominanie o zbrodni katyńskiej, o której prawda nie tylko w Polsce, lecz także w Europie Zachodniej przez długi czas nie mogła ujrzeć światła dziennego.

Inicjatywa ta jest kontynuacją zeszłorocznych działań posła Bogusława Sonika, który w czerwcu 2008 roku zorganizował w Parlamencie Europejskim pokaz filmu „Katyń” w reżyserii Andrzeja Wajdy adresowany do posłów i pracowników Parlamentu.

Z przypominaniem o zbrodni katyńskiej łączy się także tegoroczna inicjatywa posła Bogusława Sonika – współorganizacja poświęconej masowym przesiedleniom obywateli polskich wystawy „Wygnańcy”, którą w dniach 8-24 kwietnia można oglądać na krakowskim Małym Rynku. „Prezentacja wystawy wpisuje się w obchody Dnia Pamięci Ofiar Katynia, ponieważ zamordowani polscy oficerowie i policjanci zanim padli ofiarami zbrodni katyńskiej podzielili los innych wygnańców – zostali deportowani do obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie” – powiedział poseł Bogusław Sonik w otwierającym wystawę przemówieniu.