Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

14 maja 2009, 22:00

1242388501

„Koalicja 7 czerwca” zrzeszająca organizacje pozarządowe zaprasza do współpracy organizacje z całej Polski, które chcą wesprzeć jej działania zachęcające Polaków do udziału w wyborach.

W ramach kampanii frekwencyjnej prowadzony jest konkurs „Pokażmy Europie, że mamy swój pępek”, w którym może wziąć udział każdy, kto na stronie www.7czerwca.org.pl zadeklaruje uczestnictwo w wyborach.

Na podstawie deklaracji na portalu powstaje mapa Polski z wirtualnym „pępkiem Europy” „gminą, z której wpłynęła największa ilość deklaracji. Konkurs zostanie rozstrzygnięty po ogłoszeniu przez Państwową Komisję Wyborczą wyników wyborów.

Pod nazwą „Koalicja 7 czerwca” odrodziła się znana z kampanii frekwencyjnej prowadzonej przed wyborami w 2007 roku „Koalicja 21 Października”. Według badań działania „Koalicji” spowodowały wtedy wzrost frekwencji o 10 punktów procentowych.