Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W dniu dzisiejszym tj. 5 kwietnia br odbyły sie w Urzędzie Miasta Krakowa  jubileuszowe uroczystości 40-lecia miesięcznika AURA – OCHRONA ŚRODOWISKA 1973 – 2013.

Spotkaniu przewodził  Przewodniczący Rady Programowej AURY Prof. Maciej Nowicki. W programie m.in. Wystąpienie okolicznościowe Prof. Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa, Referat Edwarda Garści, Redaktora Naczelnego AURY pt. „Udział miesięcznika AURA w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa i rozwoju kraju”, Referat Tadeusza Trzmiela, Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa pt. „Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju”. Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik także uczestniczył w tym wydarzeniu.

AURA to miesięcznik popularno-naukowy Naczelnej Organizacji Technicznej, założony w 1973 roku, poświęcony w całości kształtowaniu i ochronie środowiska. Popularyzuje ochronę wód, powietrza, gleby, racjonalną gospodarkę odpadami oraz walkę z hałasem i wibracjami. Porusza problemy etyczne, filozoficzne, medyczne, prawne, planowania przestrzennego w aspekcie ochrony przyrody. Prowadzi dział: środowisko a zdrowie. Udziela porad prawnych. Stanowi cenną pomoc w nauczaniu ekologii we wszystkich typach szkół.

AURA to miesięcznik o zasięgu ogólnokrajowym, czytany przez profesjonalistów zajmujących się ochroną środowiska w administracji, przemyśle i biurach projektowych, nauczycieli, młodzież szkolną i akademicką oraz wszystkich, którzy interesują się problemami środowiska i jakości życia.

Więcej o miesięczniku AURA znajdą Państwo tutaj.