Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

arlament Europejski przyjęli dziś rozporządzenie ustanawiające następną generację programu Erasmus+ na lata 2021–2027.  Nowa edycja programu powinna być bardziej otwarta i dostępna, a system uznawania punktów ECTS między placówkami edukacyjnymi w UE powinien zostać ulepszony. Ponadto europosłowie proponują potrojenie budżetu programu.W pracach nad stanowiskiem Parlamentu Europejskiego uczestniczyli posłowie Komisji Kultury i Edukacji – Bogdan Zdrojewski i Bogusław Sonik.

Program Erasmus+ jest obecnie jednym z najbardziej popularnych programów UE wśród młodych obywateli UE.

Marzenia się spełniają, choć pewnie nie zawsze tak szybko, jakbyśmy chcieli. Moje pokolenie lat 70-tych bardzo pragnęło, mając 20 lat móc wyruszyć w daleką podróż, by poznać Rzym, Paryż czy Wiedeń i wiele innych sławnych miejsc naszego kontynentu. Jeśli udało się uzyskać paszport, wyruszaliśmy autostopem z plecakiem na europejskie autostrady- powiedział eurodeputowany Bogusław Sonik.

-Chłonęliśmy te sławne miejsca, które tak bardzo działały na naszą wyobraźnię- zabytki, muzea czy krajobrazy. Pukaliśmy do bram europejskich uniwersytetów, by podjąć studia na zachodnioeuropejskich uczelniach, często spotykając się z odmową lub koniecznością opłat, na które nie było nas stać. Dzisiaj Europa stoi otworem dla studentów poszukujących wiedzy. To jest europejska inwestycja w przyszłość naszego kontynentu. Dlatego wierzę, że Erasmus plus znajdzie się w centrum uwagi szefów państw członkowskich, który będzie decydował o wielkości budżetu na ten program. – dodał poseł Sonik.

Przypomnijmy, że celem programu Erasmus+ jest wkład w realizację założeń na rzecz wzrostu gospodarczego, edukacji, szkoleń zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego, jak również strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia 2020. Erasmus+ ma również wspierać zrównoważony rozwój swoich partnerów w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz przyczyniać się do osiągnięcia celów strategii UE na rzecz młodzieży. Dla zapewnienia pełnej efektywności Erasmus+, Parlament Europejski postuluje realne potrojenie budżetu programu.