Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

18 stycznia 2010, 23:00

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek poinformował o wytypowaniu przez Zespół Zadaniowy oceniający kandydatury jedenastu polskich miast ubiegających się o lokalizację drugiego Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego trzech miast, które ostatecznie ubiegać się będą o lokalizację siedziby Biura. Są to (w kolejności alfabetycznej): Gdańsk, Kraków i Wrocław.

Na rzecz lokalizacji Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Krakowie aktywnie działa poseł Bogusław Sonik, który w skierowanym do przewodniczącego Buzka liście podkreślił, że umiejscowienie Biura w Krakowie ułatwi koordynację i wspieranie licznych projektów związanych z integracją europejską, które realizują krakowskie instytucje kulturalne i naukowe. – Dawna stolica Polski jest miejscem wyjątkowym, akademickim i kulturalnym sercem kraju, miastem niezwykle żywym i dynamicznie się rozwijającym – zaznaczył poseł Sonik.

Ostateczny wybór lokalizacji Biura Informacyjnego pozostaje w gestii wszystkich polskich posłów do Parlamentu Europejskiego.