Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Energia3

Głosowanie nad raportem

13. czerwca 2012

Wczoraj znaczną większością głosów eurodeputowani przyjęli raport określający zasady zagranicznej polityki energetycznej UE. W sprawozdaniu znalazły się m.in. zapisy dot. dywersyfikacji źródeł dostaw energii, które mówią o tym, że zróżnicowanie powinno być oparte „na nowych, nie pochodzących z Rosji źródłach ropy, gazu i elektryczności”, zwłaszcza w odniesieniu do krajów nadmiernie uzależnionych od jednego z dostawców. Ponadto, zgodnie z raportem, Komisja Europejska przed podpisaniem przez rządy unijnych państw umów na import energii, mogłaby sprawdzić czy umowy te są zgodne z prawem europejskim i umożliwić innym zainteresowanym krajom zapoznanie się z nimi.

Do tej pory każde z państw członkowskich na własną rękę zawierało kontrakty na import gazu i ropy naftowej, a także energii elektrycznej. Jedynym ich obowiązkiem było dbanie o to, by umowy te były zgodne z europejskimi regulacjami. Prowadziło to często do konfliktów i zarzutów o brak solidarności. Nowe rozwiązania mogłyby zapewnić znacznie większą przejrzystość.

Poza tym raport wprowadza szereg postulatów dot. liberalizacji rynku energii i wprowadzenia europejskich przepisów energetycznych przez państwa sąsiadujące z Unią.

Przyjęty dokument jest jednak tylko opinią i nie ma wiążącego znaczenia dla KE.