Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

13 września 2011, 22:00

1315999192

Zakaz manipulacji, definicje i zakaz handlu wewnętrznymi informacjami, które mogłyby wpłynąć na cenę gazu i elektryczności, monitorowanie rynku na poziomie UE, prowadzenie dochodzeń oraz nakładanie kar finansowych na tych, którzy dopuszczą się nadużyć to główne założenia przyjętego dziś przez Parlament Europejski rozporządzenia UE o przejrzystości i spójności rynku energii (REMIT).

Hurtowy rynek energii nabiera coraz bardziej międzynarodowego charakteru. Ceny gazu i elektryczności nie są już kształtowane wyłącznie na poziomie narodowym. Mimo to nadzór nad hurtowym obrotem energii odbywa się dziś jedynie w obrębie poszczególnych państw członkowskich. Rozporządzenie PE i Rady powołuje unijną Agencję współpracy krajowych regulatorów (w skrócie ACER), która będzie prowadzić monitoring na poziomie całej Unii.

Agencja będzie zbierać dane, obserwować rynek oraz koordynować działania państw członkowskich. Narodowi regulatorzy (wśród nich polski Urząd Regulacji Energetyki) będą zaś we współpracy z Agencją UE prowadzić śledztwa oraz egzekwować przestrzeganie prawa przez uczestników rynku, w razie potrzeby nakładając kary finansowe.

Zrobiliśmy ważny krok w walce z korupcją na europejskim rynku energii. Teraz musimy zrobić kolejny krok w kierunku większej przejrzystości międzynarodowych porozumień w kwestii gazu, które często są sprzeczne z prawem unijnym i bezpieczeństwem energetycznym. Komisja Europejska powinna działać bardziej energicznie na rzecz większej przejrzystości własności przedsiębiorstw energetycznych. Firmy, które teoretycznie konkurują ze sobą, mogą faktycznie być własnością tych samych osób bądź grup kapitałowych. Obecnie trudno się zorientować co, do kogo należy. Nie wiemy, więc kto właściwie kontroluje rynek. Wiele jest jeszcze do zrobienia na szczeblu europejskim – podsumowała Lena Kolarska-Bobińska.