Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

15 lutego 2009, 23:00

Wyzwaniom stojącym przed Unią Europejską w roku 2009, a zwłaszcza nadchodzącym wyborom do Parlamentu Europejskiego poświęcona była debata z cyklu Tarnowskich Spotkań Europejskich, która odbyła się dnia 16 lutego br. w Sali Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie.

W spotkaniu wzięli udział dr Jarosław Flis (Uniwersytet Jagielloński) oraz Bogusław Sonik, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Dr Jarosław Flis przedstawił analizę frekwencji wyborczej w dotyczasowych eurowyborach, a Poseł Bogusław Sonik przytoczył wyniki badań Eurobarometru z końca stycznia br. dotyczące stopnia poinformowania społeczeństwa i postaw wobec wyborów.

Ponieważ według cytowanych badań zaledwie 15% Polaków wyraża zdecydowaną wolę wzięcia udziału w wyborach, podczas dyskusji zastanawiano się nad sposobami przyciagnięcia do urn jak najwiekszej liczby głosujących. Zdaniem dr Flisa jednym z istotnych argumentów może być uświadomienie Polakom faktu, że głosując mają realny wpływ na kształt polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim, co również oznacza, że oddając głos mogą wyeliminować tych reprezentantów, którzy nie sprawdzili się w roli europosłów.