Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

26 kwietnia 2006, 22:00

Pinczow_rada_regionu_wladze_regionu

Na szkoleniu, które odbyło się w pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury przey ul. Piłsudskiego 2A zostały szczególowo omówione możliwości pozyskiwania środków finansowych na rolnictwo ekologiczne, utzymanie łąk oraz pastwisk.

Szkolenie zorganizowane zostało w ramach „Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 i miało charakter informacyjno- promocyjny . Po jego zakończeniu wszyscy uczestnicy zostali zaopatrzeni w materiały dydaktyczne oraz w certyfikaty potwierdzające udział.

29 kwietnia odbyło się również spotkanie Posła Bogusława Sonika z władzami regionu oraz członkami Pińczowskiego Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Inicjatywa”. Dyskutowano na temat projektów rozwoju jakie przedstawili członkowie Stowarzyszenia oraz nad rozwiązaniem problemów z jakimi borykają się władze regionu.

W drugiej części Bogusław Sonik spotkał się z członkami Platformy Obywatelskiej. Spotkanie połączone było z wiyzt w Muzeum Regionalnym. Historię zbiorów oraz zabytków przedstawił dyrektor muzeum Pan Jerzy Znojek oraz burmistrz Pińczowa Pan Łaganowski.