Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

3 listopada 2008, 23:00

1225796630

Poseł Bogusław Sonik, członek Komisji tymczasowej ds. zmian klimatycznych w Parlamencie Europejskim, wziął udział w zorganizowanej 4 listopada br. w Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie debacie na temat informowania społeczeństwa o zmianach klimatycznych.
Zdaniem organizatorów dyskusji problem zmian klimatu w Polsce jest bardzo złożony, stąd potrzeba szerokiej debaty na ten temat.