Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Responsible%20energy

Wystawa w PE w Strasburgu

20. listopada 2012

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jacek Protasiewicz otworzy 20 listopada w Strasburgu multimedialną wystawę pt. „Jak gaz z łupków zmieni Europę?” zorganizowaną przez Koalicję Obywatelską na rzecz Odpowiedzialnej Energii. Patronat nad wystawą objęli także wiceprzewodniczacy PE Alejo Vidal-Quadras oraz Herbert Reul, przewodniczacy  delegacji niemieckiej w Grupie EPL. Zwiedzający będą mieli szansę zobaczyć m.in. w jaki sposób wydobywa sie gaz niekonwencjonalny, jak zabezpiecza sie środowisko naturalne przed negatywnymi skutkami działalności przemysłowej oraz poznać gospodarcze korzyści dla Polski i Europy związane z wydobyciem gazu z lupków. Podstawowym celem wystawy jest  przedstawienie posłom do PE rzetelnej informacji na temat gazu łupkowego.

– Europy, zwłaszcza w z czasie kryzysu gospodarczego, nie stać na rezygnację z wielkiej szansy, jaką stwarza wydobycie gazu z łupków. Rozpoczęcie i wzrost wydobycia tego surowca to nie tylko kwestia doraźnych interesów ekonomicznych, ale też kwestia naszej odpowiedzialnosci za środowisko naturalne, które pozostawimy po sobie przyszłym pokoleniom. Również w tej kwestii nie możemy sobie pozwolić na nieuzasadnioną rezygnację z możliwości pozyskiwania stabilnej i niezależnej od warunków atmosferycznych energii emitującej dwa razy mniej CO2 niż węgiel – powiedział Jacek Protasiewicz.

Kraje UE zużywają ok. 460 mld m3 gazu ziemnego rocznie (15,6% całego zużycia światowego – dane za rok 2009). Najwięcej gazu w Europie konsumują Wielka Brytania (86,5 mld m3), Niemcy (78 mld m3) i Włochy (71,6 mld m3). Polska zajmuje 7. pozycję, z zużyciem gazu ziemnego wynoszącym 14,5 mld m3. Jednocześnie bezustannie rośnie zalezność UE od dostaw paliw spoza jej granic. W roku 2009 wskaźnik ten wzrósł do prawie 54%. W przypadku importu gazu współczynnik ten jest jeszcze wyższy i sięga 62,8%. Import samego gazu kosztuje budżety państw członkowskich ok. 100 mld euro rocznie. Środki te „pracują” na rzecz gospodarek krajów dostarczających gaz dla Unii (dane za rok 2011). Są to: Rosja (116,94 mld m3), Norwegia (94,93 mld m3), Algieria (45,6 mld m3), oraz Katar (42,77 mld m3).

– Planujemy publicznie zabierać głos oraz podejmować działania na rzecz wykorzystania potencjału, jaki stwarzają źródła gazu niekonwencjonalnego w Europie. Będziemy jednocześnie pilnować, aby przepisy gwarantujące ochronę środowiska naturalnego były przestrzegane przez przemysł wydobywczy, a przyszłe korzyści związane z wydobyciem były sprawiedliwie dzielone wśród obywateli Unii Europejskiej – powiedział Henryk Doering, wójt gminy Krokowa, jeden z założycieli Koalicji Obywatelskiej na rzecz Odpowiedzialnej Energii, która zrzesza osoby prywatne, przedstawicieli samorządów oraz organizacji społecznych. Firmy nie mogą być członkami Koalicji, ale mogą udzielać jej wsparcia.

Źródło: Dział Prasowy i Komunikacji Grupy EPL