Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

28 września 2010, 22:00

1285768763

„Jak Dyrektywa ROHS wpłynie na europejski przemysł chemiczny?” to tytuł debaty, która 29 września odbędzie się w Parlamencie Europejskim z inicjatywy posła Bogusława Sonika.

W dyskusji uczestniczyć będą przedstawiciele wszystkich instytucji uczestniczących procesie decyzyjnym oraz przedstawiciele europejskiego przemysłu chemicznego i producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.