Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W dniach 30.09-2.10.2013r. odbył się w Zakopanym IV Ogólnopolski Kongres Geotermalny.

Poprzednie Kongresy odbyły się juz w 2007 r. (Radziejowice), 2009 r. (Bukowina Tatrzańska) i 2011 r. (Lądek Zdrój). Były to potrzebne i udane spotkania, które pozwoliły na przegląd stanu rozwoju, doświadczeń i perspektyw geotermii w naszym kraju. Zintegrowały one wiele osób i środowisk.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik był prelegentem podczas pierwszego dnia Kongresu. Podczas inauguracyjnej sesji plenarnej Poseł Sonik wygłosił wystąpienie na temat „Polityka UE w zakresie OZE i geotermii wynikająca z pakietu dyrektyw 3 x 20.

Więcej na temat Kongresu znajdą Państwo na stronie internetowej organizatorów.

Galeria