Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

2 października 2009, 22:00

1254731910

W ponownym referendum, które odbyło się w piątek 2 października ogromna większość głosujących – 67,1% – opowiedziała się za przyjęciem traktatu z Lizbony. Oznacza to, że od czerwca 2008 r., kiedy miało miejsce pierwsze referendum, liczba zwolenników traktatu wzrosła o 20%.

W piątek przeciw traktatowi głosowało 32,9% Irlandczyków, a frekwencja wyniosła 58%.