Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu

20. stycznia 2011

Bogusław Sonik, w imieniu grupy PPE:

Panie Przewodniczący!

Nasrin Sotudeh już wcześniej dała nam podstawy do debaty na forum europejskim nad brakiem ochrony praw człowieka w Iranie, kiedy 4 września 2010 roku pod zarzutem antypaństwowej propagandy oraz zmowy i gromadzenia się w celu działania przeciwko bezpieczeństwu państwowemu została aresztowana na 4 miesiące.

eraz po procesie skazano tę wybitną obrończynię praw człowieka oraz oddaną współpracowniczkę noblistki Shirin Ebadi na 11 lat więzienia, 20 lat zakazu wykonywania zawodu oraz zakaz opuszczania Iranu. Pamiętajmy, że długie wyroki więzienia otrzymali także inni więźniowie polityczni: 26-letnia aktywistka praw kobiet Shiva Nazar Ahari została skazana na 4 lata i 74 baty za takie samo przestępstwo.

Trzeba jasno podkreślić sprzeciw wobec jawnego łamania podstawowych praw człowieka, jakimi są: wolność zgromadzeń, wypowiedzi, prawo wolności myśli czy prawo do rzetelnego procesu sądowego. Nasrin Sotudeh, która poświęciła swoje życie walce w imię obrony praw człowieka, broniąc nieletnich skazanych na karę śmierci, osób oskarżonych o wywoływanie pokojowych protestów, ściśle współpracując z opozycją, stała się żywym dowodem łamania praw człowieka w Iranie.

Unia Europejska nie może pozostać biernym obserwatorem tej nierównej walki irańskiego społeczeństwa z reżimem.