Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Większość inwestycji służących dostosowaniu tego sektora do wymogów UE, w tym przede wszystkim do wymogóśrodowiskowych, od połowy 2014 roku nie dostanie dofinansowania ani od Unii Europejskiej, ani od instytucji krajowych.

czytaj więcej w:

Źródło: Rzeczpospolita, 1 lipca 2013

Załączniki