Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Konferencjapi2

Odpowiedzialna energia – IV konferencja cyklu

31. maja 2012

Dzisiaj w Warszawie odbyła się konferencja „Inwestycje energetyczne – od protestu przez dialog do współpracy” – IV takie spotkanie z cyklu Odpowiedzialna Energia. Poseł Sonik w panelu poświęconym gazowi łupkowemu mówił o europejskim spojrzeniu na kwestie wydobycia gazu niekonwencjonalnego. Przedstawił relacje z pierwszej w PE debaty nad swoim raportem, opowiedział również o analizie Międzynarodowej Agencji Energetycznej, która dwa dni wcześniej opublikowała „złote zasady” dla wydobycia gazu łupkowego.

Na konferencji wystąpili również: Minister Skarbu Mikołaj Budzanowski zw swoim przemówieniem „Czemu potrzebna jest koalicja na rzecz gazu z łupków”; Podsekretarz Stanu Piotr Woźniak, który przedstawił polską perspektywę oraz przedstawiciele firm i samorządów.

Gaz łupkowy to jednak nie jedyny, poruszany dzisiaj temat. W trakcie paneli dyskusyjnych próbowano również odpowiedzieć na pytanie jak z powodzeniem realizować projekty energetyczne z korzyścią dla kraju, społecznosci lokalnych i biznesu.