Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu

11. marca 2010

Bogusław Sonik (PPE):

Jednym z najważniejszych priorytetów wpisanych w długoterminową strategię Unii Europejskiej powinno być stworzenie innowacyjnej gospodarki, m.in. poprzez transformację obecnego systemu energetycznego, w oparciu o model niskoemisyjny, w szczególności o technologie czystego węgla. Nadal bowiem ok. 80% zaopatrzenia w źródło energii pierwotnej w Unii Europejskiej to paliwa kopalne. W minionych dziesięcioleciach sieci, łańcuchy dostaw udoskonalano pod kątem zaopatrywania społeczeństwa w energię pochodzącą z tych właśnie źródeł.

Wzrost gospodarczy i dobrobyt budowano na ropie, węglu i gazie, stąd trudności by zmienić to z dnia na dzień. Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznej, będący filarem polityki Unii Europejskiej w zakresie energii i klimatu, jest dobrym krokiem w kierunku przestawienia Unii Europejskiej na gospodarkę innowacyjną, pod warunkiem oczywiście, że weźmie się pod uwagę finansowanie technologii czystego węgla. Jeżeli Europa chce w oszczędny sposób osiągnąć ambitne cele redukcyjne, koniecznym warunkiem jest zwiększenie nakładów na badania w dziedzinie czystych, zrównoważonych i wydajnych technologii energetycznych, skoordynowanie połączenia sił, potencjału i zasobów sektora publicznego oraz prywatnego.

Rewolucje przemysłowe w przeszłości pokazywały, że technologia może trwale zmienić sposób naszego życia. Obecnie mamy niepowtarzalną i realną możliwość zmiany modeli produkcji energii. Inwestycje na rzecz rozwoju i promocji źródeł czystej, odnawialnej energii mogą zostać zrealizowane jednak tylko wtedy, kiedy Wspólnota zapewni odpowiedni poziom finansowania oraz wpisze te inwestycje w listę strategicznych celów Unii Europejskiej.