Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wiesław Bek – absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, współpracownik Komitetu Obrony Robotników w latach 1976-1977, współtwórca i rzecznik Studenckiego Komitetu Solidarności, później zaangażowany w działania NSZZ Solidarność. Za swoją działalność opozycyjną relegowany ze Szkoły Oficerów Rezerwy w Elblągu i pozbawiony rangi podchorążego. W latach późniejszych, nauczyciel i burmistrz Lubaczowa

W 1993 roku pan Wiesław bezskutecznie zwracał się do Ministra Obrony Narodowej Janusza Onyszkiewicza o przywrócenie stopnia wojskowego, odebranego mu w ramach represji związanych z jego działalnością opozycyjną wobec władzy PRL. Dlatego, w ramach przywrócenia mu sprawiedliwości dziejowej, składam dziś interpelację do ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie osób represjonowanych, którzy utracili stopnie wojskowe w skutek swojej działalności antykomunistycznej.

Treść interpelacji zamieszczam poniżej.