Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W odpowiedzi na kolejną już przygotowaną przeze mnie interpelację w sprawie wykonania Kanału Krakowskiego, w ktorej pytałem: „Czy może Ministerstwo zaniechało realizacji budowy Kanału Krakowskiego,

szkodliwego i bardzo kosztownego pomysłu?”. Ministerstwo infrastruktury przekazało, że za stosowne uważa realizację przedmiotowej inwestycji, będzie ona jednak prolongowana w czasie. Zgodnie z przekazanymi przez sekretarza stanu w ministerstwie infrastruktury, pana Marka Gróbarczyka, informacjami, ministerstwo w ciągu najbliższych dwóch lat planuje przygotować studium wykonalności budowy Kanału Krakowskiego.

Treść odpowiedzi na interpelację załączam poniżej