Złożyłem dziś interpelację w sprawie budowy Kanału Krakowskiego. Jej treść zamieszczam poniżej