Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Strategia UE na rzecz regionu atlantyckiego

10. stycznia 2011

Dnia 14 czerwca 2010 r. Rada wezwała Komisję do przygotowania do czerwca 2011 r. strategii na rzecz regionu atlantyckiego.

Komisja rozpoczęła konsultacje publiczne i przygotowuje obecnie komunikat w sprawie strategii na rzecz regionu atlantyckiego.

Czy Komisja mogłaby przedstawić wyniki konsultacji i najważniejsze założenia strategii?