Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Internet otwarty dla wszystkich, bez wykluczeń, będzie stymulował innowacyjność, a co za tym idzie konkurencyjność naszej gospodarki. Co więcej, koniec z roamingiem już od 15 grudnia 2015 r.!

3 kwietnia 2014 r. na sesji plenarnej w Brukseli Parlament Europejski przyjął sprawozdaniehiszpańskiej posłanki Pilar del Castillo Veradotyczące europejskiego jednolitego rynku komunikacji elektronicznej.

Najbardziej odczuwalną zmianą będzie zniesienie opłat roamingowych za rozmowy głosowe, SMS i MMS oraz przesyłanie danych. Po przekroczeniu granic nie będziemy zmuszeni do płacenia więcej za rozmowy z naszymi bliskimi w kraju. Do czasu usunięcia opłat roamingowych, już w lipcu 2014 r. ulegną one zmniejszeniu. Przykładowo opłaty za rozmowy głosowe wychodzące spadną z 1,22 zł za minutę do 97 gr. 

Posłowie wypowiedzieli się wyraźnie przeciwko wszelkim formom dyskryminacji. Przykładem takich praktyk jest blokowanie przez część dostawców Internetu usługi komunikacyjnej Skype. Neutralność i otwartość Internetu, rozumiane jako równe traktowanie wszystkich użytkowników sieci, ma także być realizowana poprzez inwestycje w infrastrukturę przesyłu. Bariery dostępu do Internetu, z jakim borykają się mieszkańcy z mniejszych ośrodków będą pokonane. Wszystko to w celu zapewnienia dynamiki rozwoju i innych, licznych korzyści płynących z dostępu do internetu.

Jednakże rynek europejski musi być jednolity w tej kwestii. Celem jest wpłynięcie na firmy telekomunikacyjne, aby obniżyły ceny usług szybkiego Internetu. Tylko poprzez skoordynowane działania wszystkich państw członkowskich możemy efektywnie oddziaływać na rynek dostawców.