Internet otwarty dla wszystkich, bez wykluczeń, będzie stymulował innowacyjność, a co za tym idzie konkurencyjność naszej gospodarki. Co więcej, koniec z roamingiem już od 15 grudnia 2015 r.!

3 kwietnia 2014 r. na sesji plenarnej w Brukseli Parlament Europejski przyjął sprawozdaniehiszpańskiej posłanki Pilar del Castillo Veradotyczące europejskiego jednolitego rynku komunikacji elektronicznej.

Najbardziej odczuwalną zmianą będzie zniesienie opłat roamingowych za rozmowy głosowe, SMS i MMS oraz przesyłanie danych. Po przekroczeniu granic nie będziemy zmuszeni do płacenia więcej za rozmowy z naszymi bliskimi w kraju. Do czasu usunięcia opłat roamingowych, już w lipcu 2014 r. ulegną one zmniejszeniu. Przykładowo opłaty za rozmowy głosowe wychodzące spadną z 1,22 zł za minutę do 97 gr. 

Posłowie wypowiedzieli się wyraźnie przeciwko wszelkim formom dyskryminacji. Przykładem takich praktyk jest blokowanie przez część dostawców Internetu usługi komunikacyjnej Skype. Neutralność i otwartość Internetu, rozumiane jako równe traktowanie wszystkich użytkowników sieci, ma także być realizowana poprzez inwestycje w infrastrukturę przesyłu. Bariery dostępu do Internetu, z jakim borykają się mieszkańcy z mniejszych ośrodków będą pokonane. Wszystko to w celu zapewnienia dynamiki rozwoju i innych, licznych korzyści płynących z dostępu do internetu.

Jednakże rynek europejski musi być jednolity w tej kwestii. Celem jest wpłynięcie na firmy telekomunikacyjne, aby obniżyły ceny usług szybkiego Internetu. Tylko poprzez skoordynowane działania wszystkich państw członkowskich możemy efektywnie oddziaływać na rynek dostawców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *