Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

17 maja 2010, 22:00

Według przygotowanego przez posła Bogusława Sonika projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie katastrofy ekologicznej w Zatoce Meksykańskiej, spowodowanej wyciekiem ropy z platformy wiertniczej, europejskie platformy wiertnicze mają zostać skontrolowane pod względem bezpieczeństwa oraz przestrzegania unijnego prawa. Kwestia ta zostanie poruszona podczas dzisiejszej debaty na sesji Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się o godz. 21.

We wstępnym projekcie rezolucji Parlament Europejski wzywa Komisję Europejską do rewizji dotychczasowego prawa pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa wydobycia oraz przejrzystości w zakresie wydawania licencji na odwierty ropy, tak aby w razie wypadku nie pozostawało wątpliwości, kto ponosi odpowiedzialność. W rezolucji podkreślono także pilną potrzebę wypracowania w kontekście solidarności energetycznej wspólnej transgranicznej procedury, która będzie uruchamiana w przypadku wycieku oleju.

Poseł Bogusław Sonik, inicjator rezolucji: „już blisko miesiąc do Zatoki Meksykańskiej wycieka setki tysięcy litrów ropy. Jest to katastrofa ekologiczna na niebywałą skalę. Jako Unia Europejska, po pierwsze powinniśmy być solidarni z Amerykanami i zaoferować maksymalną pomoc. A po drugie już teraz wyciągnąć odpowiednie wnioski i uchwalić unijny system awaryjny na wypadek wycieku ropy oraz skontrolować te platformy wiertnicze, które znajdują się na europejskich wodach terytorialnych”.

Obok posła Sonika w dzisiejszej debacie na forum PE weźmie udział Günther Oettinger, komisarz ds. energii, który ma zamiar upewnić się, że 'w UE istnieją i są skutecznie wdrażane niezbędne przepisy oraz że przemysł podejmuje wszelkie możliwe wysiłki w celu uniknięcia podobnych wypadków’. – Politycy i przedsiębiorcy muszą współpracować ze sobą aby chronić środowisko naturalne i bezpieczeństwo obywateli – podkreśla Oettinger.

Projektowi rezolucji poświęcona była dzisiejsza konferencja prasowa Bogusława Sonika. Na dzisiejszej konferencji prasowej zwrócono uwagę na konieczność szczególnego dbania o bezpieczeństwo wód terytorialnych Europy, w tym Morza Bałtyckiego, które jest morzem zamkniętym, dlatego inwestycje w jego obrębie powinny podlegać szczególnemu nadzorowi ekologicznemu. Przykładem inwestycji, która nie powinna zostać wprowadzona w życie jest według posła Sonika NORDSTREAM Gazociąg Północny; inwestycja, w przypadku której interesy polityczne zostały przedłożone nad ochronę środowiska (gazociąg mógł zostać poprowadzony drogą lądową).