Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

8 czerwca 2010, 22:00

Na piątek 11 czerwca zwołana została nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego poświęcona sytuacji powodziowej. O zwołanie sesji zapelował poseł Bogusław Sonik, który skierował w tej sprawie listy do wiceprzewodniczących Sejmiku: Kazimierza Barczyka i Witolda Kozłowskiego.Apelując o zwołanie nadzwyczajnej sesji Sejmiku poseł Sonik podkreślił konieczność dokonania precyzyjnej wyceny strat spowodowanych przez powódź w gminach Małopolski. Wycena taka pozwoli uniknąć sytuacji, w której gminy małopolskie mogłyby zostać pominięte podczas starań o przyznanie odszkodowań z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, do którego rząd polski wystąpił z prośbą o pomoc. Poza kwestią wyceny strat podczas obrad Sejmiku poruszony zostanie także problem zmian w budżecie województwa mających na celu znalezienie środków na likwidację szkód popowodziowych