Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu

7. lipca 2011

Bogusław Sonik (PPE):

W świetle tragicznych doniesień z Indonezji chciałbym wyrazić głębokie zaniepokojenie tą sytuacją. Obywatele tego kraju nie mogą się czuć bezpiecznie we własnym państwie pomimo teoretycznie zagwarantowanych im praw i wolności. Ataki i prześladowanie mniejszości religijnych i innych nie są incydentalne, ale nagminne. A przecież w 2006 roku Indonezja ratyfikowała międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, który zapewnia podstawowe prawa obywatelskie i polityczne, między innymi ochronę mniejszości etnicznych, religijnych i językowych. Konstytucja Indonezji w rozdziale 29 także gwarantuje wolność religii swoim obywatelom.

Opinia publiczna w Europie jest wstrząśnięta i zaniepokojona występującymi przejawami agresji i dyskryminacji wobec mniejszości religijnych, głównie chrześcijańskich, ale nie tylko. Potrzebna jest stanowcza reakcja ze strony władz publicznych na działania ekstremistycznych grup terroryzujących mniejszości religijne i my, jako Unia Europejska, powinniśmy takich kroków się domagać.