Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu (w imieniu Grupy EPL)

7. lipca 2011

Bogusław Sonik, w imieniu grupy PPE:

Niespełna miesiąc Indie temu zgłosiły swoją kandydaturę do Rady Praw Człowieka w ONZ. Kraj ten wyraził zatem wolę przestrzegania norm w dziedzinie propagowania i ochrony praw człowieka.

Niestety praktyki sądów indyjskich nie spełniają standardów ONZ-u. Pomimo tego, iż obowiązuje tam siedmioletnie moratorium na wykonywanie kary śmierci i nie dokonano żadnej egzekucji od 2004 roku, to w sądach wciąż zapadają wyroki skazujące na śmierć. Jak donosi sprawozdanie Amnesty International, w przeważającej większości wyroki te dotyczyły osób, które nie mogły zapewnić sobie odpowiedniej reprezentacji i obrony podczas procesów. Dlatego apeluję o przestrzeganie prawa do rzetelnego procesu. W obecnej sytuacji w Indiach kara śmierci powinna być zastąpiona karą dożywotniego więzienia. Władze i organy sądownicze jak najszybciej powinny wprowadzić odpowiednie reformy.

Prawa człowieka nie są dobrem luksusowym, ale dobrem powszechnym – bez względu na to, czy ktoś mieszka w Indiach, czy w innym rejonie świata.