Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

6 grudnia 2009, 23:00

1260189871

Poseł Bogusław Sonik bierze udział w odbywającej się w dniach 7-8 grudnia w Krakowie II międzynarodowej konferencji beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w sektorze środowiska zatytułowanej „Dbając o zieloną przyszłość „fundusze UE w sektorze środowiska”.

Celem konferencji jest omówienie obecnego stanu wdrażania projektów, wymiana doświadczeń oraz prezentacja osiągnięć związanych z realizacją projektów.